Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

M. Errera, Bernard Mamet, and Paul Sartenaer (1972)

Le Calcaire de Givet et le Givetien à Givet

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 48(1):1-59.