Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Annie V Dhondt (1983)

An inoceramid-like limid of late Maastrichtian age from Maastricht.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 55(3):1-10.