Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Dominique Delsate and John Jagt (1996)

A note on an early jurassic ophiuroid from Rachecourt (Lorraine, Belgium)

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 66:203-207.