Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Rotislav Brzobohaty and Dick Nolf (1995)

Diaphus otoliths from the European Oligocene (Myctophidae,Teleostei).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 65:257-268.