Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Karel Wouters (2002)

A review of the neozoan non-marine macro-crustaceans in Belgium.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 72sup:83-85.