Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

P. Vitiello and G. Haspelagh (1972)

Ceramonematidae (Nematoda) de fonds vaseux profonds de Mediterranée.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 48(4):1-14.