Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jacques Verschuren (1986)

Notes d'écologie, principalement des mammifères du Mont Nimba (Liberia).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 56:27-43.