Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jacques Verschuren (1989)

Habitats, mammifères et conservation au Congo.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 59:169-179.