Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Dominik Verschelde and Magda Vincx (1993)

Draconematidae (Nematoda, Desmodoroidea) from the Coast of Kenya, East Africa.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 63:35-53.