Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Goedele Verbeylen and Jan Stuyck (2002)

Coypu (Myocastor coypus) in Flanders; will it become a pest?

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 72sup:247-248.