Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Wouter Vanreusel, Hans van Dyck, and Dirk Maes (2002)

The large blue butterfly Maculinea alcon in belgium: science and conservation.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 72sup:183-185.