Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jeroen van Wichelen, Koenraad Muylaert, Vanessa Geenens, and Wim Vyveman (2002)

Ciliate diversity in shallow lakes in Belgium.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 72sup:11.