Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jackie van Goethem and Thierry Backeljau (2002)

Recent invasions of terrestrial slugs in Belgium (Mollusca Gastropoda).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 72sup:67-70.