Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Isabella van de Velde (1987)

New Mesocyclops species (Copepoda, Cyclopidae) from Papua New Guinea*.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 57:149-162.