Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / RBINS Publications / Bulletin of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences - Biology / Bulletin of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences - Biology / De muskusrat, Ondatra zibethicus, in Vlaanderen: introductie, verspreiding en… jarenlange bestrijding.

Jan Stuyck (2002)

De muskusrat, Ondatra zibethicus, in Vlaanderen: introductie, verspreiding en… jarenlange bestrijding.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 72sup:241-246.