Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

A.A. Ovaere (1989)

Ihleus gen. nov., a new leucosiid genus (Crustacea, Brachyura).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 59:95-100.