Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Z. Moureau, B. Jakubowski-Mania, M. Oleski-Gebski, A. Bossus, C. Vandecasteele, M. Cogneau, S. Bonotto, and D. van der Ben (1990)

Effects of technetium on marine micro-organisms.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 60:241-248.