Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Xavier Misonne (1975)

Muridae collected in Irian Jaya, Indonesia.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 51(8):1-16.