Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Xavier Misonne (1980)

Gaston de Witte 1897-1980. Notice biographique et liste bibliographique.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 52(20):1-8.