Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Claude Massin (1987)

Reliquiaecava, a new genus of Coralliophilidae ( Mollusca, Gastropoda).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 57:79-90.