Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Claude Massin (1994)

Ossicle variation in Antarctic dendrochirote holothurians (Echinodermata).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 64:129-146.