Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Eugène Leloup (1981)

Craspedochiton (Thaumastochiton) Moebiusi Thiele, 1909.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 53(11):1-3.