Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jean-Pierre Gosse (1972)

Fishes of Kinabalu National Park. (North Borneo).

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 48(3):1-5.