Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jacques Fairon (1975)

Présence de Plecotus austriacus en Belgique.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 51(3):1-6.