Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Marie-Antoinette Delsaux (1973)

Rapport anthropologique sur la nécropole romaine d’Oudenburg.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 49(4):1-51.