Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Wilfrida Decraemer (1989)

Three new draconematid species from Papua New Guinea.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 59:5-24.