Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Jozef Coosemans (2002)

Nematoden als indicators voor bodemeclassificatie.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 72sup:51-62.