Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / RBINS Publications / Bulletin of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences - Biology / Bulletin of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences - Biology / De uitvoering van het Verdrag inzake biologische diversiteit op Belgisch federaal niveau - La mise en oeuvre de la Convention sur la diversité biologique au niveau féderal belge.

J. Van Goethem (2000)

De uitvoering van het Verdrag inzake biologische diversiteit op Belgisch federaal niveau - La mise en oeuvre de la Convention sur la diversité biologique au niveau féderal belge.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 70sup:25-28.