Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

David Agassiz (2002)

The invasion and spread of Lepideptora in Britain.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 72sup:159-164.