Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications / De Deurganckdoksluis: een nieuwe kijk op het rijke paleontologisch verleden van het Antwerps Havengebied

Stijn Goolaerts, Olivier Lambert, and Etienne Steurbaut (2012)

De Deurganckdoksluis: een nieuwe kijk op het rijke paleontologisch verleden van het Antwerps Havengebied

No source specified

De mariene zanden en kleien die in de ruime regio rond Antwerpen aan de oppervlakte komen vormen niet alleen België’s rijkste vindplaats van fossielen, maar staan ook geboekstaafd als een van ‘s werelds meest belanghebbende archieven om het verhaal van de veranderingen in biodiversiteit en klimaat van de laatste 35 miljoen jaar te kunnen reconstrueren. En dit in het bijzonder voor de mollusken (tweekleppigen en zeeslakken), vissen en walvissen. Van deze laatste groep zijn al van oudsher vondsten gemeld. Wel werden deze vaak reusachtige beenderen niet altijd juist geïnterpreteerd. De legende van Reus Antigoon zou zo ontstaan zijn. Het KBIN wenst haar langlopende onderzoek naar de veranderingen in zeespiegel, klimaat en biodiversiteit van de laatste 35 miljoen jaar voort te zetten in de bouwput van de Deurganckdoksluis. De bouwput biedt immers dé unieke gelegenheid het geologische en paleontologische archief verder in detail te bestuderen en te bemonsteren, alsook het natuurwetenschappelijke patrimonium verder aan te vullen. De onderzoekingen in de bouwput van het laatst gegraven dok, nl. het Deurganckdok, hebben immers heel wat nieuwe inzichten en ontdekkingen gebracht. Zo werd er o.a. een ongekend Mioceen zandpakket ontdekt, waarin de resten van een nog niet gekend mangrovebos, een nieuwe molluskenfauna en bijzonder goed bewaarde zeesterren werden ontdekt. Voor de eerste keer werden de Pliocene Zanden van Luchtbal ook op Linkeroever aangetroffen. Slechts één goed bewaard skelet van een baleinwalvis en één schedel van een dolfijn werden geborgen, welke na studie volledig nieuw voor de wetenschap bleken! Het voorbije decennium leverde elk relatief compleet skelet of schedel van een walvisachtige een fundamenteel nieuw inzicht voor de wetenschap. Het is dan ook om die reden dat het KBIN in de bouwput van de Deurganckdoksluis actief naar fossiele beenderen van walvissen wil speuren. Onze ‘target’ is enkele skeletten te kunnen vinden en te bergen. Tegelijkertijd zullen ook de andere fossielgroepen en de sedimenten ruime aandacht krijgen in het kader van enkele lang lopende onderzoeken. Hiervoor is de staalname minder ingrijpend, maar wel een regelmatige aanwezigheid van mensen van het KBIN noodzakelijk.
RBINS Publication(s)
Rapport voor de Afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, 4 pp (05.12.2012).
Related content
Earth and History of Life

Document Actions

Filed under: RBINS Publication(s)
Menu

 
RBINS Staff
add or import reference(s)
  • add a PDF paper
    (Please follow editors copyrights policies)
  • add a PDF poster