Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications / Natuursteengebruik als urbanisatie-indicator stadskern Leuven

Michiel Dusar, Marleen De Ceukelaire, and Jan Walstra (2014)

Natuursteengebruik als urbanisatie-indicator stadskern Leuven

In: 5de VLAAMS _ NEDERLANDSE NATUURSTEENDAG 15-16.5.2014, BRUSSEL Betekenisol gebruik van natuursteen, ed. by Hilde De Clercq & Wido Quist. Geological Survey of Belgium, vol. 2014/01 - N° 316, chap. 9, pp. 109-145. Professional Paper of the Geological Survey of Belgium.

SAMENVATTING.

Natuursteen is een duurzaam element in de bouwgeschiedenis en als zodanig een goede indicator voor bouwjaar, stijl en mogelijke renovatie. Natuursteengebruik wordt doorgaans geanalyseerd vanuit typologie, scha- depathologie, marktpenetratie of geografische verspreiding. Hieruit kunnen trends worden gehaald over aanwending en waardering. Informatie over de globale impact van natuursteengebruik in het straatbeeld, daarin inbegrepen de ver- naculaire woningbouw, ontbreekt. Om hieraan tegemoet te komen werd een systematische inventarisatie uitgevoerd van het natuursteengebruik in gevels van gebouwen gelegen binnen een historische stadskern. De Leuvense binnen- stad leende zich uitstekend voor dit onderzoek omdat er vrijwel continu is gebouwd gedurende de 19de en 20ste eeuw, zonder uitgesproken dominante stijlen of materialen. Kwalitatieve kenmerken zoals natuursteengebruik, bouwjaar en –stijl werden ingevoerd in een GIS bestand zodat de evolutie van het materiaalgebruik kan worden gekoppeld aan de voortschrijdende verstedelijking. Dit laat tevens toe pijnpunten inzake conservering of verwaarlozing vast te stellen.

SUMMARY.

Natural stone use as an indicator for urbanisation of the historical city centre of Leuven (Louvain). The use of natural stone for building follows trends depending on changes in availability and appreciation, but is generally analysed in selected historical buildings for specific issues such as typology, market penetration, geographi- cal distribution or decay. Belgian historical cities are showcases of natural stones, even if these are not dominating the cityscape. Because of its durability, natural stone is a conservative construction element reflecting the building history, hence can be used as a proxy for age, style and renovation. In order to assess the architectural impact of natural stone use on the street view, a systematic inventory of natural stone occurrence, including the vernacular, has been made for the historical city centre of Leuven. This city centre has been built up throughout the 19th and 20th centuries, without a clear dominance of styles or materials. Qualitative properties, such as stone identification, its constructive or deco- rative use, age and style of the building were coupled with a GIS database of the buildings of the city of Leuven. This allows to link natural stone use to the progressive urbanisation and to highlight cases of neglect or in need of more suited conservation strategies.

RBINS Publication(s), Popular Science
Geology
Related content
Earth and History of Life

Document Actions

Menu

 
RBINS Staff
add or import reference(s)
  • add a PDF paper
    (Please follow editors copyrights policies)
  • add a PDF poster