Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications / Optimalisatie van de efficiëntie van de baggerstortplaatsen - sedimentbeheer in de Noordzee. 9de Waterforum: de verdoken schakel in het waterbeleid. Sediment samen aanpakken biedt vele kansen.

C. Martens and M. Fettweis (2012)

Optimalisatie van de efficiëntie van de baggerstortplaatsen - sedimentbeheer in de Noordzee. 9de Waterforum: de verdoken schakel in het waterbeleid. Sediment samen aanpakken biedt vele kansen.

Booklet, Booklet.

1 juni 2012 Brussel : 1 pp. + poster
Related content
Natural Environment

Document Actions

Menu

 
RBINS Staff
add or import reference(s)
  • add a PDF paper
    (Please follow editors copyrights policies)
  • add a PDF poster