Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications / Walvissen in het Miocene en Pliocene Noordzeebekken; inventarisatie en revisie van de fossielen uit Oost-Nederland

Henk J van Vliet, Peter Formanoy, and Mark Bosselaers (2014)

Walvissen in het Miocene en Pliocene Noordzeebekken; inventarisatie en revisie van de fossielen uit Oost-Nederland

Grondboor & Hamer, 68(1):6-11.

Freek Rhebergen geldt als een van de grootste sponzenspecialisten van Nederland. Terecht, maar niet geheel volledig. Hij heeft zich in vroegere jaren ook bezig gehouden met walvissen. In 1987 publiceerde hij een artikel over de fossiele walvisbotten van het Morsum-Klif op Sylt (Afb. 1). Hij heeft veel verzameld op de Needse Berg en in Eibergen. Zijn gehele collectie walvisbotten bracht hij onder bij museum Twentse Welle in Enschede, waar deze beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek. Een zeer loffelijk gebaar dat hopelijk velen zal inspireren! Miocene en Pliocene afzettingen in Oost-Nederland hebben in het verleden veel fossiel walvismateriaal opgeleverd. Van Deinse wijdde in 1931 zijn proefschrift hieraan. Het Belgische materiaal onderging ingrijpende revisies, maar het Nederlandse materiaal werd tot dusverre daar niet bij betrokken. In het kader van ons plan deze revisie alsnog uit te voeren, worden in dit artikel vier vindplaatsen besproken, waarvan er drie al sinds lange tijd niet meer toegankelijk zijn.

Document Actions

Menu

 
RBINS Staff
add or import reference(s)
  • add a PDF paper
    (Please follow editors copyrights policies)
  • add a PDF poster