Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications / Wolvenberg van onder tot boven - fossielen uit Berchem-Antwerpen

Mark Bosselaers (1999)

Wolvenberg van onder tot boven - fossielen uit Berchem-Antwerpen

Ankona Jaarboek, 1999.

Tijdens recente graafwerken aan de rand van het natuurgebied Wolvenberg kwamen Mio- en Pliocene zanden aan de oppervlakte. Enkele lagen bleken rijk aan fossielen. Een aantal fossielen kon per laag in situ worden verzameld; de meeste werden op de storthopen naast een greppel gevonden. Op de flank van de greppel werd een profiel opgenomen van de bovenste I00 cm onder het maaiveld. Voor deze site werden per geologisch tijdvak soortenlijsten opgesteld, wat een goed beeld geeft van het voorkomen van de soorten. Bij een aantal veel voorkomende haaientanden en schelpen werden illustraties voorzien.

Document Actions

Menu

 
RBINS Staff
add or import reference(s)
  • add a PDF paper
    (Please follow editors copyrights policies)
  • add a PDF poster