Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications / Matig diepe geothermie in het Kempisch Bekken

Michiel Dusar (2014)

Matig diepe geothermie in het Kempisch Bekken

revue e-Tijdschrift, 3-2014:28-32.

Het Kempisch Bekken (NE België) bezit het hoogste geothermisch potentieel in België door het voorkomen van meerdere aquifers tot een diepte van minstens 2500 m met een geothermische gradiënt boven 3°C/100 m dieptetoename. De aquifer aan de top van het Krijt komt op relatief beperkte diepte voor (500-1000 m) en werd reeds aangewend voor balneaire toepassingen of viskweek (Turnhout, Herentals, Dessel). De aquifers aan de top of de basis van de Dinantiaankalksteen (Onder Carboon) zijn bekend uit pompproeven (Merksplas-Beerse, Turnhout, Halen) en ondergrondse gasopslag (Loenhout, Poederlee) en komen in aanmerking voor lage enthalpie geothermie, mogelijk ook voor elektriciteitsopwekking (Mol). Kennis over andere aquifers is ontoereikend om er uitspraken over te doen. Het geothermische potentieel van de onderwatergelopen steenkoolmijnen is daarentegen onmiskenbaar. Momenteel blijft dit potentieel onbenut. Praktische hinderpalen worden gevormd door de reïnjectieproblematiek en belangenconflicten door interferentie in afgesloten reservoirs.
Popular Science

Document Actions

Filed under: Popular Science
Menu

 
RBINS Staff
add or import reference(s)
  • add a PDF paper
    (Please follow editors copyrights policies)
  • add a PDF poster