Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2023 OA / Vis, havik en konijn Een laatmiddeleeuws ensemble van dierenresten uit een beerput langs de Spanjaardstraat in Brugge

Anton Ervynck, An Lentacker, Wim Wouters, Maxime Poulain, Jan Huyghe, Jan Moens, and Bieke Hillewaert (2023)

Vis, havik en konijn Een laatmiddeleeuws ensemble van dierenresten uit een beerput langs de Spanjaardstraat in Brugge

Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed, 302.

Report, PDF available
Filed under: Report, PDF available