Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2023 OA / De loopkever Amara strenua en zijn recente uitbreiding in Nederland en België (Coleoptera: Carabidae)

M.B.P. Drost, W. Dekoninck, C. van Houdt, J. Muilwijk, and F. van Nunen (2023)

De loopkever Amara strenua en zijn recente uitbreiding in Nederland en België (Coleoptera: Carabidae)

Entomologische Berichten, 83(4):96-103.

Na lange tijd niet te zijn waargenomen, lijkt de loopkever Amara strenua weer in toenemende mate voor te komen in Nederland en België. Voor ons was dat een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over deze internationaal schaarse soort. We hebben gekeken naar de verspreiding van A. strenua, de karakteristieken van zijn habitat en naar zijn biologie. Door middel van kweekproeven kon voor het eerst de larve (stadium II) beschreven worden. Ten slotte beschrijven we een nieuw kenmerk om A. strenua van A. kulti te onderscheiden.
RBINS Collection(s), PDF available, Open Access, Impact Factor, Peer Review
Areaaluitbreiding, biologie, faunistiek, larve, subgenus Zezea