Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2021 / Terreininterventie en archeo-antropologische detailstudie van menselijke resten uit WO I afkomstig van een toevalsvondst te Wijtschate – Voormezelestraat (2021) (TV ID 7365)

Katrien Van de Vijver (2021)

Terreininterventie en archeo-antropologische detailstudie van menselijke resten uit WO I afkomstig van een toevalsvondst te Wijtschate – Voormezelestraat (2021) (TV ID 7365)

KBIN, Onderzoeksprogramma “Mens en Milieu in het Quartair"(rapport 2021-06, 17 p.).

Report

Document Actions

Filed under: Report