Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2020 / Gegevens over zeehonden in 2020

J. Haelters, F. Kerckhof, and K. Moreau (2020)

Gegevens over zeehonden in 2020

Unpublished.

Het KBIN voert, samen met een aantal wetenschappelijke instituten, al sinds het begin van de jaren 1990 onderzoek uit op zeezoogdieren die in België (en in mindere mate Noord-Frankrijk) aanspoelen. Hierover wordt regelmatig gerapporteerd in specifieke tijdschriften en in het kader van internationale verplichtingen. Sinds 2014 publiceert het instituut ook jaarrapporten over zeezoogdieren. Deze kunnen geraadpleegd worden op www.marinemammals.be/reports. In de tekst hieronder worden delen van vorige jaarrapporten overgenomen (Haelters et al., 2018; 2019; 2020) en wordt de (voorlopige) informatie van 2020 opgenomen. In de rapporten wordt verder ingegaan op de aantallen zeehonden bij ons en in onze buurlanden, over doodsoorzaken, over de opvang van zeehonden en de zin en onzin van dergelijke opvang. De onderliggende nota werd opgesteld op vraag van de stad Nieuwpoort, naar aanleiding van het aanspoelen van een aantal zeehonden die blijkbaar incidenteel gedood werden tijdens visserij-activiteiten eind 2020. Een aantal van de zeehonden die in 2020 aanspoelden dient nog te worden onderzocht. De onderstaande resultaten zijn dus nog preliminair, maar zullen naar verwachting niet meer grondig wijzigen.
KBIN (BMM) nota aan Stad Nieuwpoort