Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2020 / Documentering van de tijdelijke ontsluiting ‘leemgroeve te Volkegem, Oudenaarde’

Frieda Bogemans and Bruno Meyvis (2020)

Documentering van de tijdelijke ontsluiting ‘leemgroeve te Volkegem, Oudenaarde’

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Belgische Geologische Dienst..

(2) rapport
Studie uitgevoerd in opdracht van de Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving, in het kader van het bestek nr. VLA17-4.1 ‘Raamovereenkomst voor het geologisch documenteren van tijdelijke groeven’. 05 december 2020, v. 03, BGD rapport 2020/05, 30 p. + bijl.