Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2020 / Archeo-antropologisch assessment van de menselijke resten van de opgraving Baardegem-N411

Katrien Van de Vijver (2020)

Archeo-antropologisch assessment van de menselijke resten van de opgraving Baardegem-N411

KBIN, Onderzoeksprogramma “Mens en Milieu in het Quartair"(rapport 2020-06, 42 p.).

Related content
Earth and History of Life

Document Actions