Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2020 / Terreininterventie en archeo-antropologische detailstudie van menselijke resten uit WO I afkomstig van een toevalsvondst te Wijtschate – Wijtschatestraat 82 (2020) (TV ID 4468)

Katrien Van de Vijver (2020)

Terreininterventie en archeo-antropologische detailstudie van menselijke resten uit WO I afkomstig van een toevalsvondst te Wijtschate – Wijtschatestraat 82 (2020) (TV ID 4468)

KBIN, Onderzoeksprogramma “Mens en Milieu in het Quartair"(rapport 2020-11, 23 p.).

Report
Related content
Earth and History of Life

Document Actions

Filed under: Report