Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2020 / Derde advies Bruinvisonderzoek. Bruinvisadviescommissie

J. Van der Meer, H. Eijsackers, and J. Haelters (2020)

Derde advies Bruinvisonderzoek. Bruinvisadviescommissie

Ministerie van Economische Zaken, Nederland, Advies(wur.nl/537156), Ministerie van Economische Zaken, Nederland.

Na twee eerdere adviezen (Van der Meer et al. 2016, 2019) geeft deze notitie nog een aantal extra aanbevelingen naar aanleiding van het verschijnen van het concept van het aangepaste Nederlandse Bruinvisbeschermingsplan (Siemensma, 2020). Het belangrijkste advies is dat in de prioritering van het onderzoek en de monitoring beter gekeken moet worden naar hoe het onderzoek kan bijdragen aan daadwerkelijk te nemen beschermingsmaatregelen.
marine mammal, marine ecosystem
https://edepot.wur.nl/537156