Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2020 / Documentering van de tijdelijke ontsluiting ‘Langenberg, Diest’

Bruno Meyvis, Kris Welkenhuysen, and Michiel Dusar (2020)

Documentering van de tijdelijke ontsluiting ‘Langenberg, Diest’

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Belgische Geologische Dienst.

Report
Studie uitgevoerd in opdracht van de Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving, in het kader van het bestek nr. VLA17-4.1 ‘Raamovereenkomst voor het geologisch documenteren van tijdelijke ontsluitingen’, 26 maart 2020, v. 03, BGD rapport 2020/1, 31 p. + bijl.

Document Actions

Filed under: Report