Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2020 / De oudste in situ-walvis van Nederland afkomstig van het noordwestelijk deel van de Sint-Pietersberg, Maastricht

H.J. van Vliet, John Jagt, A.S. Schulp, and Mark Bosselaers (2020)

De oudste in situ-walvis van Nederland afkomstig van het noordwestelijk deel van de Sint-Pietersberg, Maastricht

Grondboor & Hamer, 74(1):14-20.

In 2014 kreeg een aantal walvisbotten in een vitrine op de eerste verdieping van het Natuurhistorisch Museum Maastricht dan eindelijk de aandacht die ze verdienen. Ze waren al gevonden in het voorjaar van 1979 in de ENCI-groeve. Op het eerste gezicht niet veel bijzonders, of verschillend van de walvisbotten in dezelfde vitrine, van andere Limburgse vindplaatsen, maar des te interessanter omdat de 'ENCI botten' gedateerd waren als Oligoceen. Uit het Oligoceen zijn niet veel walvisresten bekend en al helemaal niet uit West-Europa. Dit riep om nader onderzoek! Er volgde een uitgebreide zoektocht in de vakliteratuur en uiteindelijk een offi cieel artikel (Van Vliet et al., 2019). Gaandeweg moest de datering worden bijgesteld; niet Oligoceen-de resten bleken nog ouder: Laat-Eoceen! De 'ENCI walvis' was onlangs het kernstuk van een speciale expositie in het Natuurhistorisch Museum Maastricht (mei tot januari 2020).

Document Actions