Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2020 / Voorkomen van wit zand in de ondergrond van Atuatuca Tungrorum: natuurlijk of antropogeen?

R. Dreesen, J. Matthijs, A. Vanderhoeven, P. Reygel, D. Pauwels, G. Vynckier, and G. Creemers (2020)

Voorkomen van wit zand in de ondergrond van Atuatuca Tungrorum: natuurlijk of antropogeen?

Signa:79-88.

Related content
Earth and History of Life

Document Actions