Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2020 / Documentering van de tijdelijke ontsluiting ‘kleigroeve Het Blak Meergoor te Beerse’

Jan Walstra, Bruno Meyvis, and Frieda Bogemans (2020)

Documentering van de tijdelijke ontsluiting ‘kleigroeve Het Blak Meergoor te Beerse’

Belgische Geologische Dienst, BGD rapport(2020/06).

Report, RBINS Publication(s)
Studie uitgevoerd in opdracht van de Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving, in het kader van het bestek nr. VLA17-4.1 ‘Raamovereenkomst voor het geologisch documenteren van tijdelijke ontsluitingen’.
Related content
Earth and History of Life

Document Actions