Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2019 / Terreininterventie en archeo-antropologisch assessment van de menselijke resten aangetroffen bij het proefsleuvenonderzoek in Oostakker-dorp (2019)

Katrien Van de Vijver (2019)

Terreininterventie en archeo-antropologisch assessment van de menselijke resten aangetroffen bij het proefsleuvenonderzoek in Oostakker-dorp (2019)

KBIN, Onderzoeksprogramma “Mens en Milieu in het Quartair"(rapport 2019-20, 26 p.).

Report
Filed under: Report