Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2019 / Archeo-antropologisch assessment van de menselijke resten van de opgraving in de Sint-Martinuskerk te Aalst (2017)

Katrien Van de Vijver (2019)

Archeo-antropologisch assessment van de menselijke resten van de opgraving in de Sint-Martinuskerk te Aalst (2017)

KBIN, Onderzoeksprogramma “Mens en Milieu in het Quartair"(rapport 2019-10, 31 p.).

Report
Filed under: Report