Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Library / RBINS Staff Publications 2018 / Archeo-antropologisch detailonderzoek van de menselijke resten aangetroffen op de opgraving ‘Kipdorpsite’ (project Noorderlijn) te Antwerpen (2018)

Katrien Van de Vijver (2018)

Archeo-antropologisch detailonderzoek van de menselijke resten aangetroffen op de opgraving ‘Kipdorpsite’ (project Noorderlijn) te Antwerpen (2018)

KBIN, Onderzoeksprogramma “Mens en Milieu in het Quartair"(rapport 2018-13, 21 p.).

Report

Document Actions

Filed under: Report